कोभिड-१९ अपडेट

नेपालमा विश्वभरीमा
संक्रमित 614,216 176,516,221
निको भएका 543,521 114,886,455
मृत्यु 8,558 3,822,601