कोभिड-१९ अपडेट

नेपालमा विश्वभरीमा
संक्रमित 785,541 228,760,024
निको भएका 0 0
मृत्यु 11,048 4,697,077